Van de Symptom Questionnaire (SQ48) is een scorehulp beschikbaar gemaakt. Deze is te vinden onderaan de lijst van persoonlijkheids- en klachtenvragenlijsten.

Beste bezoeker,

Van diverse collega's heb ik gehoord dat er bij het downloaden een zip-bestand komt in plaats van het excelbestand.

Dit heeft te maken met de beveiligingsinstellingen van je werkgever.

Het opslaan en uitpakken van het zip-bestand lukt niet, dus dat hoef je niet te proberen.

Wanneer je vanuit huis mijn website bezoekt, kun je zonder problemen de documenten downloaden en als attachment naar je werkmail mailen bijvoorbeeld.

Excuses voor het ongemak.

Om het werk van psychologen in het veld wat te vereenvoudigen, heb ik een aantal scorehulpen gemaakt. Dit zijn excelfiles waarin de ruwe scores van vragenlijsten kunnen worden ingevoerd. Het programma dat eronder ligt, berekent dan de schaalscores en totaalscores waarmee genormeerd kan worden. Hiermee wordt in de praktijk veel tijd bespaard.

De vragenlijsten zijn veelgebruikt bij zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Er zijn observatielijsten, persoonlijkheidsvragenlijsten, klachtenlijsten, redzaamheidsschalen en gedragsvragenlijsten bij.

Hieronder vindt u links naar de diverse scorehulpen, die u kunt opslaan voor eigen gebruik en verspreiding. In het contactformulier onder het tabblad Contact, kunt u een verzoek sturen als u op de hoogte gehouden wilt worden van vernieuwde versies. Op uw print, in de documentnaam en in de onderstaande link ziet u het versienummer genoemd.


Gedragsvragenlijsten:

Gedragsvragenlijst voor volwassenen 18-59 jaar partnerversie (Adult Behavior Checklist, ABCL) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor volwassenen 18-59 jaar zelfrapportage (ASR) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar (CBCL 6-18) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar leerkrachtversie (Teacher's Report Form, TRF) versie 1.3

Zelf in te vullen vragenlijst voor 11-18 jarigen (Youth Self Report, YSR) versie 1.3

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1½-5 jaar (Children Behavior Checklist, CBCL 1½-5) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1½-5 jaar leerkrachtversie (C-TRF 1½-5) versie 1.1

 

Persoonlijkheids- en klachtenvragenlijsten:

Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) versie 1.3

Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test (NPST) versie 1.1

NPV-2 versie 1.1

NPV-2-R versie 1.1

NPV-J-2 versie 1.1

Symptom Checklist (SCL-90) versie 1.2

Utrechtse Copinglijst (UCL) versie 1.2

FEEL-KJ, vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren, versie 1.1

Competentiebelevingsschaal voor adolescenten (CBSA) versie 1.1

Competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK) versie 1.1

Vragenlijst (CBSK) versie 1.1

Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K-2) versie 1.2

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst kinderversie (OKIV-R) versie 1.3

Executieve functies gedragsvragenlijst voor adolescenten zelfrapportagelijst (BRIEF) versie 1.1

Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen zelfrapportagelijst (BRIEF-A) versie 1.2

48 Symptomen vragenlijst  (SQ48) versie 1.1


Sociale Redzaamheidsschalen

SRZ/SRZi versie 1.1

SRZ-P versie 1.1


Observatie- en vragenlijsten gericht op een beperking:

Dementieschaal voor zwakzinnigen (DVZ) versie 1.1

ADHD-vragenlijst (AVL) versie 1.3

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS) versie 1.2

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) versie 1.1

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV), versie 1.2

Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ) versie 1.1

Observatielijst Ouder wordende Bewoners (OOB) versie 1.1

Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen informantenlijst (BRIEF-A) versie 1.1

Executieve functies gedragsvragenlijst voor kinderen oudervragenlijst (BRIEF) versie 1.5

Executieve functies gedragsvragenlijst voor kinderen leerkrachtvragenlijst (BRIEF) versie 1.3