NAH Advies
Counseling en advies na hersenletsel 

Lieve bezoeker,
Bij deze wil ik u informeren over het feit dat deze website zal worden opgeheven.
De telkens verhogende kosten van het beheer plus het feit dat ik binnenkort de site opnieuw zou moeten bouwen in een moderner programma, bewegen mij hiertoe.
Onderstaande documenten, de scorehulpen, conversietabel, z-score calculator en testdocumenten zijn vanaf heden beschikbaar via mijn Google drive, gebruik daarvoor deze link
Er zijn verbeterde versies (NKPV, ASR, dank aan de berichtgevers!) en ook nieuwe hulpen te vinden, waaronder NPV-J-3, ABAS-3 en KJTS.


Om het werk van psychologen in het veld wat te vereenvoudigen, heb ik een aantal scorehulpen gemaakt. Dit zijn excelfiles waarin de ruwe scores van vragenlijsten kunnen worden ingevoerd. Het programma dat eronder ligt, berekent dan de schaalscores en totaalscores waarmee genormeerd kan worden. Hiermee wordt in de praktijk veel tijd bespaard. Let op: Deze scorehulpen normeren niet! Daartoe dient u zelf nog de schaaltotalen op te zoeken in de handleiding van het betreffende instrument!

De vragenlijsten zijn veelgebruikt bij zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Er zijn observatielijsten, persoonlijkheidsvragenlijsten, klachtenlijsten, redzaamheidsschalen en gedragsvragenlijsten bij.

Hieronder vindt u links naar de diverse scorehulpen, die u kunt opslaan voor eigen gebruik en verspreiding. In het contactformulier onder het tabblad Contact, kunt u een verzoek sturen als u op de hoogte gehouden wilt worden van vernieuwde versies. Ook kunt u hier indienen voor welk instrument u een scorehulp prettig zou vinden. Op uw print, in de documentnaam en in de onderstaande link ziet u het versienummer genoemd. Een hoger versienummer is verbeterd, een scorehulp met een lager versienummer dan hieronder beschikbaar is, bevat mogelijk fouten.

Allereerst wil ik graag twee hulpmiddelen onder de aandacht brengen, dat zijn:

  • een conversietabel (z-scores, standaardscores/indexcijfers, schaalscores, T-scores, percentielen en kwalificaties kunnen ermee gemakkelijk worden omgezet)
  •  en een z-score/percentielen calculator waarmee door invulling van gemiddelde, standaardafwijking en ruwe score automatisch een percentiel van de prestatie wordt berekend.


 


Gedragsvragenlijsten:

Gedragsvragenlijst voor volwassenen 18-59 jaar partnerversie (Adult Behavior Checklist, ABCL) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor volwassenen 18-59 jaar zelfrapportage (ASR) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar (CBCL 6-18) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1½-5 jaar (Children Behavior Checklist, CBCL 1½-5) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1½-5 jaar leerkrachtversie (C-TRF 1½-5) versie 1.1

Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar leerkrachtversie (Teacher's Report Form, TRF) versie 1.3

Zelf in te vullen vragenlijst voor 11-18 jarigen (Youth Self Report, YSR) versie 1.3


Persoonlijkheids- en klachtenvragenlijsten:

Executieve functies gedragsvragenlijst voor adolescenten zelfrapportagelijst (BRIEF) versie 1.1

Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen zelfrapportagelijst (BRIEF-A) versie 1.2

Competentiebelevingsschaal voor adolescenten (CBSA) versie 1.1

Competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK) versie 1.1

FEEL-KJ, vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren, versie 1.1

Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) versie 1.1

Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) zonder doordrukblad versie 1.1

Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test (NPST) versie 1.1

NPV-2 versie 1.1

NPV-2-R versie 1.1

NPV-J-2 versie 1.1

Nederlandse Verkorte MMPI (NVM) versie 1.3

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst kinderversie (OKIV-R) versie 1.4

Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K-2) versie 1.2

Symptom Checklist (SCL-90) versie 1.2

48 Symptomen vragenlijst  (SQ48) versie 1.1

Utrechtse Copinglijst (UCL) versie 1.2

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK), externe ontwikkelaar

Zelfinventarisatielijst voor PTSS symptomen (ZIL) versie 1.1


Sociale Redzaamheidsschalen

SRZ/SRZi versie 1.1

SRZ-P versie 1.1


Observatie- en vragenlijsten gericht op een beperking:

Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI 6-12 jaar) scorehulp, externe ontwikkelaar

ADHD-vragenlijst (AVL) versie 1.3

Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen informantenlijst (BRIEF-A) versie 1.1

Executieve functies gedragsvragenlijst voor kinderen oudervragenlijst (BRIEF) versie 1.5

Executieve functies gedragsvragenlijst voor kinderen leerkrachtvragenlijst (BRIEF) versie 1.3

Dementieschaal voor zwakzinnigen (DVZ) versie 1.1

Globale Indicatielijst Hechting (GIH) scorehulp, externe ontwikkelaar

Observatielijst Ouder wordende Bewoners (OOB) versie 1.1

Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ) versie 1.1

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV), versie 1.2

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS) zonder doordrukblad versie 1.2

Herziene screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS-2) versie 1.1

Trauma Symptom Checklist Young Children (TSCYC) versie 1.1

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) versie 1.1

Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen (VISK) versie 1.1


Tests inclusief materialen (vragenlijsten, normen en scorehulpen)

Eyes test voor emotieherkenning (Reading the mind in the Eyes Nederlandse vertaling, testmateriaal)

Eyes test voor emotieherkenning (Reading the mind in the Eyes Nederlandse vertaling, antwoord- en scoreformulier)

Eyes test voor emotieherkenning (Reading the mind in the Eyes Nederlandse vertaling, handleiding en normen)

Security Scale voor gehechtheid vragenlijst over moeder

Security Scale voor gehechtheid vragenlijst over vader

Security Scale voor gehechtheid scorehulp versie 1.1

Security Scale voor gehechtheid normen

Self Esteem Rating Scale voor zelfwaardering (SERS-20 Nederlandse vertaling, vragenlijst)

Self Esteem Rating Scale voor zelfwaardering (SERS-20 Nederlandse vertaling, scorehulp versie 1.1)

Self Esteem Rating Scale voor zelfwaardering (SERS-20 Nederlandse vertaling, normen)

Vragenlijst Sociale Relaties voor morele ontwikkeling (SRM-SFO) scorehulp versie 1.1 

Vragenlijst Sociale Relaties voor morele ontwikkeling (SRM-SFO) afname- en scoreformulier

Zo Ben Ik vragenlijst voor morele identiteit (ZBI, vragenlijst)

Zo Ben Ik vragenlijst voor morele identiteit (ZBI, scorehulp versie 1.2)

Zo Ben Ik vragenlijst voor morele identiteit (ZBI, handleiding en normen)